allkpop.forumotion.net

♥{SARANG-KPOP}♥


You are not connected. Please login or register

[2/11/09] Những "đàn em" kiên trì bám trụ cạnh "Nữ Hoàng Seon-deok", "IRIS".

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin


Admin
Bên c?nh các s?n ph?m l?n và bom t?n c?a ?ài MBC nh? N? hoàng Seon-deok và IRIS c?a KBS, nh?ng "b? phim nh? h?n" v?n ?ang n? l?c th?c hi?n các chi?n d?ch qu?ng bá nh?m gây ???c s? chú ý. Dù ?ó là tránh phát sóng cùng th?i gian v?i 2 b? phim trên, v?n ?ã có rating cao ??n 30 - 40%, hay ?ào sâu m?t ch? ?? ho?c chiêu m? dàn di?n viên toàn sao hòng thu hút gi?i tr?, nh?ng ng??i không hào h?ng m?y v?i ?? tài l?ch s?, hay hành ??ng, thì h? (ch? các b? phim này) dù có rating không cao nh?ng l?i khá là ?n ??nh

Angel's temptation, phát sóng th? hai - ba trên SBS, ?ã kh?c h?a thành công ch? ?? "l?y hôn nhân làm b??c ??m cho vi?c tr? thù", và ???c khéo léo s?p l?ch chi?u tru?c n? hoàng Seon-deok m?t gi? ??ng h?.

S? d?ng chi?n thu?t này, b? phim ?ã ra m?t v?i rating cao 10.3% (TNS Media) vào ngày 12/10 v?a qua, và t? ?ó ??n nay v?n ch?a gi?m m?t b?c nào. B? phim ng?n g?m 16 t?p, c?ng v?i tình ti?t nhanh g?n và ch? ?? khá h?p d?n là lí do Angel's temptation có th? gi? v?ng ???c m?c rating nh? th?.

Công chi?u vào cùng th?i ?i?m v?i IRIS là drama ngày th? 4-5, You're beautiful, k?ch b?n Hong Jung-Eun và Hong Mi-ran (Fantasy Couple). B? phim nh?n ???c khá nhi?u l?i ca ng?i ? c?t truy?n hay k? v? cu?c s?ng c?a m?t nhóm nh?c th?n t??ng.

Jang Geun - Seok, chàng trai hào hoa ?ánh c?p trái tim c?a khá nhi?u các khán gi? n? trong ?? tu?i t? 20-30, và c?n s?t "card" c?a Lee Hong Ki (?) ?ã khi?n You're beautiful ???c d? ?oán ch?c ch?n s? chi?m ???c c?m tình các thanh thi?u niên. Hi?n t?i thì b? phim v?n ?ang c?nh tranh kh?c li?t v?i IRIS.

Ta có th? th?y khá nhi?u trên các di?n ?àn online nh?ng bình lu?n nh? "Thích IRIS, nh?ng ??ng th?i c?ng r?t mê You're beautiful". M?t ng??i xem khác vi?t "Tôi chuy?n nh?m kênh và tình c? xem ???c phim (You're beautiful), và th? là ?ã ph?i xem l?i t? t?p 1 c? ??y vì hay quá. Tôi hoàn toàn thích phim này. R?t hài lòng v? nó.


Credits: Asiae + Dramabeans (translation) + pockero @ Silh0uette
Vietnamese translated by
dairybutter@ftislandvn.

PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS
___________________

t?t nhiên nà film k?a p?n Ki và vai k?a p?n Ki se~ ?c m?i ng??i i* thik...Ki péo nhà ta m? l?...Ki péo k? nên...nh? chú í gi? jìn s?c kho? nh? péo....nh? ?óg xog film m? kái thân thì nh? th?g xì ke thì ch?c Prim ko s?g n?i ( n?u nh? v?y thì ??p ??u chít ?i cho ràu ch? sh?g nàm rì n?a)...ko k?n rì ch? k?n Ki péo v?n là Ki péo k?a FT...k?a Prim thui...

Xem lý lịch thành viên http://allkpop.forumvi.com

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết